Reglement

Aan ieder die zich rond de vijvers van Flamingo bevindt dient zich aan de volgende regels te houden:


Elke visser mag met 2 hengels vissen (wanneer er meer dan 15 vissers zijn mag men maar met 1 hengel vissen). De tweede hengel moet stilliggen.

De visser die betaald heeft voor (zwem-, net-, grote vijver) moet op die vijver blijven vissen.

Men dient de begin- en stoptijden te respecteren.

Het voeren van de vis, in welke vorm dan ook, is verboden.

Er mag niet gevist worden met een lepeltje of driehaak, wel met blinker.

Het scheppen van niet gehaakte vis is niet toegestaan.

Het is verboden om in of rond de forellenvijver vis schoon te maken.

Eventueel gevangen snoek, karper of goudkarper dient te worden teruggezet (deze vissoorten zijn met een speciale reden uitgezet.)

U dient de visplek schoon achter te laten en het afval in de vuilbakken te werpen.  Geen dode forellen in de vuilbakken werpen.

U dient gepaste afstand van uw medevissers te houden, en moet altijd recht voor zich uitwerpen.

U betreedt de forellenvijvers van "Flamingo" op eigen risico.

Overtreding van een of meerdere regels kan tot verwijdering van het terrein leiden.


Als U respect heeft voor onze regels hebben wij respect voor U.